Príprava na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka je v plnom prúde. Naši štvrtáci nezaháľajú a štylizujú „o 100 šesť“.

To, že sú to skúsení tvorcovia a mladí ľudia so širokým záberom, je nepopierateľný fakt, nakoľko ich nezaskočí žiadna téma.

Moje zistenie za týchto pár týždňov aktívnej slohovej prípravy: 

  1. Klesli sme percentuálne – 0% žiakov napíše „Milí spolužiaci“ s ypsilonom.  
  2. Čiarky už píšeme aj tam, kde by vôbec nemali byť – pre istotu! 
  3. Vieme členiť texty na úvod, jadro, záver. V rozprávaní aj dokonalejšie.

Môj najdôležitejší poznatok však je, že vzdelávam nesmierne šikovných, ambicióznych mladých ľudí, ktorí vedia vyjadriť svoj názor, argumentovať, sú vnímaví na veci, ktoré sa dejú, majú svoje ciele a túžby, pre ktoré tvrdo pracujú a žijú svoje životy s otvorenými očami. A ja som nesmierne vďačná, že aj cez ich práce môžem nazrieť do ich vnútra. 

Veď posúďte sami.