Na posledných hodinách literatúry sme sa s tretiakmi presvedčili o tom, že stať sa dadaistickým básnikom nie je vôbec ťažké. Ak máte čas a chuť, skúste si to tiež.

Návod, ako si vytvoriť originálnu dadaistickú báseň

Vezmite noviny. 
Vezmite nožnice. 
Nájdite v novinách článok, aby mal dĺžku, akú chcete dať svojej básni, článok vystrihnite. Potom starostlivo rozstrihnite všetky slová, ktoré tvoria článok a vložte ich do vrecúška. 

Ukladajte potom jeden ústrižok za druhým presne v poradí, v akom vyšli z vrecúška.

Báseň sa vám bude podobať.

A vedzte, že ste spisovateľom originálnej a očarujúcej citlivosti, hoci doteraz nepochopený ľudom.

Autor návodu: T. Tzara – zakladateľ dadaizmu