Tento týždeň sa mnohí študenti, štvrtáci na Súkromnom gymnáziu v Poprade, vžili do roly filmových kritikov. Každý z nich recenzoval film Obchod na Korze z roku 1965, ktorý určite nepatrí medzi filmy, ktoré by bežne poznali. Ako sa zhostili úlohy recenzentov, posúďte sami… Faktom však ostáva, že naši štvrtáci sa v živote určite nestratia.