Tento pokus sme si vybrali preto, lebo sme chceli zistiť, čo sa bude diať s predmetmi vo vode. Ide tam o skúmanie hustoty telies. Je to jednoduchý pokus, ktorý si môžete urobiť aj v domácom prostredí. Jednoducho si zoberiete sklenenú misku, do misky nalejete vodu. Potom si nájdete rôzne predmety (plastelínu, spinku, kameň, mincu,…), ktoré budete postupne hádzať do misky s vodou. Skúmate, či sa teleso ponorí, zostane na hladine alebo začne plávať. Nezabudnite si pripraviť papier, kde to budete všetko zapisovať.

Figúrka slona – Figúrka sa ponorila na dno. Figúrka má väčšiu hustotu ako voda, keďže je z plastu.

Guľôčková plastelína – Plastelína sa neponorila. Zostala na hladine. Guľôčky sú z polystyrénu, ktorý vždy pláva na povrchu.

Mušľa – Mušľa sa ponorí, ak v nej nie je vzduch. To znamená, ak mušľu obrátime hore nohami a keď ju položíme na vodu, bude na hladine vody plávať až dovtedy, kým sa nenaplní. Ale keď ju dáme dole nohami, ponorí sa.

Spinka na papiere – Spinka sa ponorila pod hladinu. Keďže spinka je zo železa, je ťažšia a má väčšiu hustotu.

50-centová minca – Minca sa ponorila na dno misky, pretože má tiež väčšiu hustotu.

Modelovacia plastelína (miska) – Modelovacia plastelína sa ponorila, lebo je to pevná látka a ako je známe, väčšina pevných látok sa ponorí.
Kryštál – Kryštál sa ponoril pod hladinu vody v miske. Kryštál je druh kameňa a má podobnú hustotu ako kameň. 

Mechanická rybka – Rybka plávala pod hladinou vody, vznášala sa. Táto rybka je mechanická, takže pláva, ale keď je vypnutá, vznáša sa vo vode.

– autori: Sofia Flimerová, Šimon Olekšák