Tento školský rok ideme naplno. Plníme zadania, posielame úlohy, píšeme testy a pripájame sa na online hodiny fyziky, ktoré prebiehajú, ako keby sme boli v škole. Pristupujeme k tomu zodpovednejšie, sme viac aktívni a podľa mňa sme aj dôslednejší ako počas prvej vlny.

Samozrejme, mne osobne chýba sociálny život, ale na lepšie časy sa ani nečrtá, takže sa s tým musím nateraz zmieriť. Avšak online vyučovanie študentom vie zabezpečiť kvalitný výklad nového učiva. Oceňujem fakt, že učitelia sa snažia robiť hodiny zaujímavé – pracujeme v skupinách, vieme premietať svoje prezentácie, poznámky k danej téme všetkým účastníkom a objavujeme nové aplikácie, ktoré nám môžu pomôcť v budúcnosti.

Keďže som v maturitnom ročníku, snažím sa podať svoj 100% výkon. Musím uznať, že to nie je jednoduché. Sú týždne, keď neviem čo skôr, ale sú aj také dni, kde si užívam pohodu a teplo domova.

Aj môj tablet rozpoznal čaro online vyučovania. Každý týždeň dostávam upomienku, že nadmerne trávim čas na internete.

Veľmi dobrým únikom z tejto reality je pohyb na čerstvom vzduchu. Spoločnosť mi robí môj oddaný a verný štvornohý kamarát, ktorý trpezlivo a zvedavo počúva moje zážitky.

Držím nám všetkým palce a spolu to zvládneme.

– autorka: Stanislava Dudaško, V. A