Toto asi bude znieť ako Good News, ale chcela by som pochváliť triedy V.P a Sekundu za zodpovedný prístup k dištančnému vzdelávaniu, ku ktorému neraz pristupujú minimálne tak zodpovedne ako veľké “deti” (takto nazývam študentov na bilingvále. Samozrejme, nechcem nič zakríknuť, ale žiaci týchto tried tento týždeň pilne navštevovali online hodiny a plnili si offline zadania. Veľká vďaka triednym učiteľom a rodičom, že sme sa takto perfektne nastavili. Let´s keep going!