Začiatok roka v škole je najprv o úvodnom zorientovaní a zabehaní sa. Prvou už tradičnou akciou tímu učiteľov cudzích jazykov je príprava Európskeho dňa jazykov. V tomto školskom roku sme boli trochu limitovaní opatreniami ohľadom Covidu-19, avšak na entuziazme a nápadoch to neubralo ani nám, vyučujúcim angličtiny, španielčiny a nemčiny, ani žiakom. Tento rok (kvôli korone symbolicky) mali žiaci zadanie v znení “Moje obľúbené miesto na Slovensku“. Informácie mohli spracovať vo forme plagátu, v elektronickej podobe (Keynote prezentácie), alebo ako audiovizuálny výstup – krátkym videom. Podmienkou tried osemročného a bilingválneho gymnázia bolo zapojiť hneď dva cudzie jazyky, a to vyvážene. Na projektoch žiaci robili buď samostatne alebo vo dvojiciach. Po prezentáciách pred spolužiakmi vybrali v triedach svojich najlepších. Nominované práce si pozorne pozrela komisia v zložení p. riaditeľka Soňa Svienta, pani zástupkyňa gymnázia Janka Markóčiová a naša IT podpora Maroš Akuratný. Tu sú výsledky: 

ZŠ (5. – 6. ročník):
1. miesto: V. V – spoločný projekt celej triedy
2. miesto: Nina Bekešová, Chantal Jankovičová, V. P (špeciálna cena za nápad)
3. miesto: Katka Hudáčová, VI. N  

Osemročné gymnázium (sekunda, tercia, kvarta):
1. miesto: Jozef Šifra, sekunda (pozrite si jeho video)
2. miesto: Daniel Orolin, kvarta
3. miesto: Karolína Fiala, Sofia Šavelová, tercia

Bilingválne gymnázium:
1. miesto: Dušan Korytko, Lenny Simora, II. A
2. miesto: Laura Kleinová, Michal Pataky, IV. A

Výhercom srdečne gratulujeme, čaká ich od nás ešte sladká odmena.

Všetkým ďakujeme za snahu a kreativitu, a tešíme sa na vaše inšpiratívne výtvory opäť o rok. 

Za tím vyučujúcich cudzích jazykov Mgr. Janka Vernarčík

Daniel Orolin
Lucia Luxová