Zjedli ste dnes žabu? Skúsili ste už POMODORO?

Nie, tento týždeň sme nemali so žiakmi kvarty hodinu varenia, aj keď sa to podľa úvodných viet môže zdať. Sú to nezvyčajné názvy techník, ktoré sa využívajú na zefektívnenie učenia. Predstavili sme si ich na online komunite a žiaci dostali za úlohu si počas týždňa aspoň jednu z nich vyskúšať. Verím, že sa pre nich teraz domáce učenie stane jednoduchším. Teším sa na ich postrehy.

Spracované podľa videa AKO SA UČIŤ EFEKTÍVNE ONLINE ?‍?| Zmudri.sk