Je to oranžové, má dve kolesá a dve odrazové sklíčka, na riadidlách je páčka, má to aj sedadlo. Čo to je? Takouto opisnou formou sme sa hrali na hodine slohu, počas ktorej sme preberali Opis predmetu. Každý Pátrač si rozmyslel, čo bude opisovať, ostatní aktívnym počúvaním hádali odpovede. V opisoch sme vylúštili stoličku, hokejku, mozog, knihu a podobné predmety. Tu sme trošku porušovali naše online pravidlo – neskáčem do reči a hádali sme formou „pukancov“. Každý vykríkol, kto si bol istý odpoveďou. Aj takto sme sa naučili, ako opísať určitú vec slovami, vetami. Bola to zábava.