Pripojíme sa o päť minút skôr. Vypneme si mikrofón. O slovo sa hlásime a čakáme, kým nás pani učiteľka osloví. Neskáčeme si do reči. Nechatujeme si navzájom.

Už počas prvých dní nášho spoločného online vyučovania sme si spoločne vytvorili naše triedne online pravidlá, aby všetko fungovalo, ako má. A to sa nám aj skutočne darí. Pátrači sú jednoducho jednotky. Veď posúďte sami.