Elektronické prihlasovanie a zasielanie žiadostí na zápis: od 7. do 26. apríla 2020 cez našu internetovú stránku, ktorú zverejníme 7. apríla 2020.

Elektronický zápis do prvého ročníka ZŠ: 27. – 30. apríl 2020. O čase a spôsobe zápisu vás budeme informovať.

Zápis budeme organizovať bez osobnej prítomnosti detí elektronickou formou.

Viac info na stránkach ucimenadialku.sk