Viete, ktoré zo 17 cieľov udržateľného rozvoja sú najdôležitejšie pre Slovensko? Ako sa stať mládežníckym delegátom v OSN za Slovensko? Čo je úlohou takého mládežníckeho delegáta?

Odpovede na tieto, ale aj množstvo ďalších otázok sa naši študenti dozvedeli od Petry Pauerovej, ktorá bola zvolená za mládežnícku delegátku v OSN za Slovenskú republiku na jeden celý rok. A čo je perfektné, Peťa je absolventkou našej školy. Dostať sa na túto pozíciu jednoduché nebolo, vykonáva ju popri svojom štúdiu na vysokej škole, ale, ako sama hovorí, má to pre ňu veľký zmysel. Bolo zaujímavé počúvať jej skúsenosti z pobytu v OSN, diskutovať s ňou o tom, prečo je dôležité, aby dnešní mladí ľudia využili všetky príležitosti, ktoré sa im ponúkajú, na to, aby pracovali na svojom rozvoji. Stretnutie s ňou bolo príjemné, podnetné a motivujúce. Viac o nej sa určite dozviete v niektorom z najbližších čísel nášho času.

Lajkujte, zdieľajte alebo komentujte naše články na našom Facebooku gymnázia. Ďakujeme za každú vašu reakciu.

Petra Pauerová