Naša škola sa každý rok zapája do medzinárodnej súťaže mladých prekladateľov Juvenes Translatores, ktorú organizuje Európska komisia, konkrétne Generálne riaditeľstvo pre preklad.

Funguje to tak, že v septembri organizátor na svojich stránkach zverejní podmienky súťaže pre daný školský rok ako aj všetky termíny, a potom treba školu do súťaže prihlásiť. Následne sa asi mesiac čaká na vyhlásenie výsledkov selekcie škôl. Zo Slovenska sa náhodne vyberá 13 stredných škôl z tých, ktoré sa do súťaže zapojili.

Tento školský rok sme medzi vybranými školami aj my. 🙂 V októbri sa robil nábor na škole. Ak ste neboli oslovení, bolo to len pre to, že ste nesplňali základnú podmienku tohto ročníka súťaže a to byť narodený/á v roku 2002. Takýmto výberom sa do súťaže zapojili traja súťažiaci – Miška Pavlikovská zo 4.A, Mišo Pataky z III.A a Julian Koščák tiež z III.A.

Samotná súťaž sa celosvetovo konala vo štvrtok 21.11.2019 medzi 10:00 a 12:00. Všetci naši účastníci si zvolili kombináciu jazykov z anglického (source language) do slovenského (target language). Pri preklade mohli používať fyzické kópie slovníkov, nie však virtuálne aplikácie a slovníky. Pracovali na počítačoch v našej PC room. To, že na súťaž boli psychicky, nie len jazykovo, veľmi dobre pripravení dokázali aj pri absolútnom pokoji, keď nespanikárili aj napriek tomu, že sa prvých 15 minút nedalo prihlásiť na portál súťaže, keďže bol zrejme preťažený.

Ako sa im prekladalo, prečo sa do súťaže prihlásili, a čo by poradili tým z vás, ktorí by v budúcnosti zvažovali zúčastniť sa takejto súťaže, si pozrite v krátkom videu.

Miške, Mišovi a Julianovi držím palce. Avšak ak aj nevyhrajú vo svojej jazykovej kategórii, je to pre nich určite o hodnotnú skúsenosť viac.

(autorka jej koordinátorka súťaže na našej škole)

Ak sa vám tento článok páči, neváhajte ho lajkovať, zdieľať alebo komentovať na našom Facebooku gymnázia. Ďakujeme za každú vašu reakciu.