Keď sa stretne Lipka Academy z Linden v USA a Life Academy z Popradu, je to deň, v ktorom cítiť hrdosť na deti Slovákov žijúcich v zahraničí. A nielen na deti, ale aj na pani učiteľky, ktoré ich každú sobotu učia nielen slovenský jazyk, ale aj nie málo o Slovensku. Hoci viaceré deti sa už na Slovensku ani nenarodili, rodičom nie sú ľahostajné ich korene a vedú svoje deti k láske k Slovensku i slovenskému jazyku.  A to je veľká vec. Deti zvládli slovenské skúšky výborne a na svoje výkony môžu byť právom hrdé. A opäť treba spomenúť HRDOSŤ:

  • Hrdosť na deti, ktoré každú sobotu prídu do slovenskej školy učiť sa niečo viac…
  • Hrdosť na pani učiteľky Marianu, Mišku, Valiku, Jarku, ktoré svojím nadšením motivujú deti učiť sa…
  • Hrdosť na rodičov, ktorí nezatvorili dvere za Slovenskom, ale naopak, otvárajú aj ďalšie dvere svojim deťom, aby sa každý z nich stal hrdým, múdrym a vzdelaným Slovákom…