Utorok bol pre deti zo Spojenej súkromnej školy Life Academy veľmi neobyčajný. Prečo? Lebo do školy si okrem školských tašiek priniesli aj spacáky, karimatky, plyšové hračky a rozhodli sa tu prespať. 

Po návrate z popoludňajšieho filmového predstavenia a vychádzky v meste si deti pripravili svoje „postieľky“. Vydanú energiu doplnili večerou a zábava sa mohla začať. Pri športových aktivitách si preverili svoju silu, vytrvalosť, dôvtip a spoluprácu v tíme. 

Večer pred spaním sa ešte zahrali hry, rozprávali si zážitky a potom nasledovali rozprávky na dobrú noc. Keď sa do tried vkradla tma, príjemne unavené deti sa v sprievode svojich pani vychovávateliek uložili na nočný spánok.

Veľká pochvala patrí prváčikom Bádateľom, pretože niektorí z nich spali bez svojich rodičov prvýkrát a zvládli to na výbornú.