V Life Academy sa 11. 12. 2018 uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povestí – Šaliansky Maťko. Súťažili najlepší zo všetkých tried a to v I. a II. kategórii. Recitátori prekonali trému a podali svoj najlepší osobný výkon. Porota ocenila všetkých, ale postupujúci mohli byť len dvaja. V I. kategórii postúpila druháčka Sofinka Grocholová, od ktorej sme si vypočuli povesť o Tatrách, v II. kategórii postúpil piatak Arthur Bilgin s povesťou Rytier a drak. Obom súťažiacim držíme palce v ďalšom kole súťaže.