Na historickej konferencii v Prahe, ktorá sa konala 3. a 4. 12. 2018 pri príležitosti 100. výročia ČSR, sa zúčastnili študentky Súkromného gymnázia v Poprade Mery Harnuboglu a Jazmín Pavlíková. Mery prezentovala rozprávku o T. G. Masarykovi a Jazmína vystúpila s prezetáciou o česko – slovenskom filme. Po ukončení oficiálnej časti sme mali možnosť navštíviť aj niektoré pražské historické pamiatky.