Koľko odpadu Slováci priemerne vyprodukujú za 1 rok? Čo spôsobí všetok odpad životnému prostrediu? Ako možno toto množstvo znížiť? Odpovede na tieto i na mnohé iné otázky sa všetci gymnazisti dozvedeli na prednáške Alexandry Horňákovej a Michala Belka, ktorí si vybrali životný štýl, ktorý nezaťažuje naše prostredie. Otvorili v našom meste bezobalový obchod a prispievajú tak k zníženiu tvorby množstva odpadu. Za štyri mesiace svojho fungovania už so svojimi zákazníkmi ušetrili úctyhodných 1200 obalov. Vysvetlili nám, že ak už odpad vytvoríme, mali by sme sa pokúsiť čo najviac z neho vytriediť a recyklovať, prípadne nahradiť ťažko recyklovateľné materiály prírodnými, napríklad bambusom alebo lufou. Priniesli nám i milé darčeky za správne odpovede po ich prezentácii a svojím príkladom nás inšpirovali, že všetko je možné, keď človek začne od seba.