Dňa 13. 9. 2018 sme sa my, žiaci a pedagógovia Súkromnej základnej školy Life Academy zúčastnili na didaktických hrách (I. stupeň) a na účelovom cvičení na ochranu človeka a prírody (II. stupeň). Absolvovali sme túru vo Vysokých Tatrách na vodopád Skok. Počasie nám prialo. Bolo krásna, slnečná obloha, na ktorej nebolo ani obláčika. Tatranská príroda bola očarujúca a my sme prežili krásny deň plný pohybu a pobytu v prírode. Dostali sme informácie z oblasti ochrany prírody, označenia chodníkov, správania sa v horskom prostredí. Mnohí žiaci preukázali veľmi dobré znalosti z jednotlivých oblastí. Počas túry sme sledovali prírodu okolo nás a hodnotili negatívny vplyv človeka na prírodné prostredie.