Námorníci si tento rok ako tretiaci odplávali týždeň v AquaCity. Na začiatku plaveckého výcviku s malými obavami a zvedavosťou, čo ich vlastne čaká, sa v priebehu týždňa tešili, kedy sa hodia do vody. Svojou vytrvalosťou sa ukázali ako šikovní plavci a v posledný deň si s radosťou vyplávali diplom.
— Vladimíra Ferianc Šallingová