Akcia JARNÁ NOC V ŠKOLE začínala už popoludní návštevou kina Tatran. Po doplnení energie olovrantom sa deti vďaka tvorivým dielňam naladili na blížiace sa veľkonočné sviatky. Čas sa akosi rýchlo ponáhľal, a bola tu večera. Každý si vychutnal pizzu.
Pyžamovú tajničku sa podarilo vylúštiť všetkým – aj zásluhou pyžamiek, v ktorých sa „ponevierali“ po celej škole hľadajúc správne odpovede. Triedy sa zmenili na detské spálne plné nafukovačiekkarimatiek, spacákov a detských plyšových maznáčikov. Pri čítaní rozprávok na dobrú noc mnohým – predovšetkým najmlaším oťažievali očká už pri prvých riadkoch…
Ranný budíček a chutné raňajky vyhnali zo spacákov postupne všetkých aj tých najväčších spachtošov. Učenie bolo možno o čosi náročnejšie ako v iné bežné dni, no unavené, ale spokojné detské tváričky hovorili samé za seba.
— Mariana Červeňová