Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 
V dnešný výnimočný Deň otvorených dverí v Life Academy sme privítali budúcich prváčikov a aj ich rodičov. Otvorili sme pre nich dvere vo všetkých triedach prvého stupňa. Prváčikov sprevádzal okrídlený kamarát Norton, Výskumníci zistili, že naozaj s knihou nikdy nie si sám, u Pozorovateľov zavládlo včelie kráľovstvo, Waterman bol na vyučovaní angličtiny u Námorníkov a Cestovatelia sa pozreli cez Galileov ďalekohľad na planétu Zem.
Po skončení vyučovacieho bloku mali hostia možnosť stretnúť sa s našou pani zriaďovateľkou, ktorá im odpovedala na všetky otázky.
Veríme, že ďalšie stretnutie s budúcimi prváčikmi bude čoskoro, a to už v apríli, pri zápise do prvého ročníka.
— Betka Švienta