Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 
Výskumníci si prezreli výstavu, ktorá je tam aktuálne od Martina KratochvílaBiely šum“. Následne sa zúčastnili na tvorivých dielňach. Tam ozdobovali svoje tričká technikou – batikovanie. Všetci odchádzali spokojní. Každý mal svoje tričko iné, zaujímavé a orginálne.
— Zuzana Maškulková