Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 
Úlohou školy nie je len vzdelávať, ale jej dôležitou súčasťou je i výchova žiakov k prosociálnosti, k nezištnej pomoci druhým. Na to už niekoľko rokov slúži v Life Academy akcia s názvom U nás sa dobro násobí. V minulosti sme už pomohli chorým deťom, sociálne slabším ľuďom či zvieratkám v útulku.
V tomto školskom roku sme sa zamerali na pomoc seniorom. Pred vianočnými sviatkami sme sa s radosťou zapojili do písania listov pre osamelých neznámych starkých, ktorí žijú v domovoch dôchodcov a spríjemnili sme im najkrajšie sviatky prekvapením v podobe pozdravov i drobných darčekov. Po Vianociach sme v našej pomoci starším pokračovali zbierkou starých mobilných telefónov. Vyrobili a vyvesili sme plagáty, oslovili sme rodičov prostredníctvom mailov a po skončení zbierky sme v posledný januárový deň odovzdali vďaka vám do predajne Orange 192 mobilných telefónov. Za každý z nich venuje spoločnosť 50 centov na účet organizácie Lienka pomoci, ktorá sa venuje seniorom a všetky telefóny budú ekologicky recyklované, čím sme odbremenili i naše životné prostredie.
Chceli by sme veľmi pekne poďakovať všetkým z vás, milí rodičia i žiaci, ktorí ste zareagovali na našu výzvu. Naše poďakovanie patrí najmä študentovi 4. ročníka gymnázia Samuelovi Lompartovi, ktorý priniesol do našej zbierky viac ako polovicu všetkých vyzbieraných telefónov.
Je mnoho ľudí, ktorí potrebujú pomoc iných. Sme veľmi radi, že stále máte chuť im s nami pomáhať a veríme, že našu akciu U nás sa dobro násobí rovnako podporíte aj v budúcnosti. Ďakujeme.
— Mgr. Jana Markóčiová

U nás sa dobro násobí