Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 
V pondelok 29. januára sme sa so žiakmi z tercie Súkromného gymnázia v Poprade vybrali spoznávať svet minerálov. Navštívili sme Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, kde sme absolvovali celú exkurziu.
Na úvod sme si vypočuli základné informácie o mineráloch a následne nám pani RNDr. Monika Orvošová, PhD. predstavila exponáty múzea. Mohli sme sa kochať ich krásou. Aby toho nebolo málo, po ukončení prehliadky na nás čakal workshop. Pracovali sme v skupinách, pričom sme skúmali vlastnosti minerálov v praxi a pozorovali sme ich štruktúru pod mikroskopom. Svet minerálov bol zrazu zábavný, ba dokonca pôvabný.
Keďže my sme chtiví poznania, dostali sme prídavok a spoznali sme aj taje jaskyniarstva. Proste bolo to super, tešíme sa na ďalšiu návštevu.
— Mgr. Petra Bekešová