Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube
Imatrikulácia nových žiakov Súkromného gymnázia Life Academy je už každoročnou tradíciou. Je spojená so zábavou, tancom, ale i určitými povinnosťami, ktorých splnenie podmieňuje prijatie prvákov medzi ostatných študentov školy.
Divadelná sála v Spišskej Sobote ožila spevom, tancom a smiechom nielen zainteresovaných, ale i divákov. Všetci sme boli svedkami hawajskej párty, v duchu ktorej sa celá imatrikulácia niesla. Tým, ktorí sa nemohli zúčastniť, pripájame aspoň zopár fotiek ako ochutnávku skvelej atmosféry.
— LA