Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube
U nás v Life Academy máme radi knihy a dávame veľký dôraz na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Dôkazom sú nielen mnohé školské projekty, ale aj výsledky našich žiakov v rôznych mimoškolských súťažiach.
V stredu 25. októbra 2017 sme sa zúčastnili na súťaži Kráľ čitateľov v Podtatranskej knižnici v Poprade. Súkromné gymnázium v Poprade reprezentovala výborná žiačka z prímy Sophia Bodnar.  Vo vedomostnom teste preukázala, ako pozná svoje mesto, literatúru pre deti a mládež, výpožičný poriadok a uloženie kníh v mestskej knižnici.
Kráľ čitateľov je vedomostná súťaž určená pre žiakov 6. ročníka a prvého ročníka osemročných gymnázií. Odborná porota preveruje aj schopnosť verejne prezentovať literárne dielo, kreatívne tvoriť recenziu, orientáciu v online katalógu či knižnici.
Po dvojhodinovom nasadení a zrátaní bodov zo siedmich súťažných kôl sme sa s našou šikovnou primánkou tešili z umiestnenia na krásnom 2. mieste. Sophii Bodnar k jej úspechu srdečne blahoželáme a veríme, že sa nám aj naďalej bude tak výborne dariť.
— Mária Benčatová