Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube

Na škole máme nové iPady a Výskumníci stále niečo skúmajú a hľadajú, tak ich použili na hodine matematiky. Svoje vedomosti si vyskúšali pomocou aplikácií v iPadoch a ukázali svoje vedomosti v programe Dora.