Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube

Tak a toto je náš super ENVIRO TEAM z 2. Výskumníckej triedy. Naša Lilly, Tamarka, Tinka, Niko, Samko, Mano, Marko, Karinka, toto je náš super ENVIRO TEAM z 2. Výskumníckej triedy. Aj ostatní naši kamaráti z triedy sú v našej partii — no teraz ich na spoločných fotkách nie je vidieť kvôli chorobám. Naši enviro kamaráti predstavili vo všetkých triedach skupiny odpadov — a poprosili všetkých o spoluprácu a pomoc pri triedení. A popri triedení sme sa dohodli, že začneme zbierať aj vrchnáčiky z plastových fliaš pre DOBRÚ VEC. Ak sa k nám pripojíte aj VY — budeme Vám veľmi vďační nielen my 🙂

— Váš ENVIRO TEAM VÝSKUMNÍKOV