Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube
Násilie a intolerancia sú javy, s ktorými sa deti stretávajú dennodenne nielen v televízii, ale aj v reálnom živote. Preto sa žiaci Life Academy zúčastnili hudobno – vzdelávacieho koncertu Labyrint, kde sa nenásilným a pútavým spôsobom dozvedeli o probléme šikanovania, diskriminácie, intolerancie, rôznych závislostiach a nástrahách. Program bol obohatený o hudobnú zložku. Žiaci si tak spolu s hudobníkmi mali možnosť zaspievať aj viacero známych hitov.