Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube
Na okresnej súťaži v atletike získali študenti Súkromného gymnázia Life Academy krásne umiestnenie. Kristián Piovarči 3. miesto v behu na 100m a 2. miesto v skoku do výšky. Dievčatám sa v štafete na 4×60 m podarilo obsadiť 2. miesto. Blahoželáme