Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube
2.3.2017 naši šikovní žiaci nás reprezentovali na obvodnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Bola to ich prvá skúsenosť a podali svoj najvyšší osobný výkon, boli skvelí. Blahoželáme!