Blahoželáme žiakom súkromného gymnázia k výbornému umiestneniu na krajskom kole olympiády z anglického jazyka, ktorá sa konala v Prešove. Juraj Liška, žiak piateho ročníka, si prvým miestom vybojoval postup na celoslovenské kolo a Martin Polerecký, žiak druhého ročníka, sa v krajskom kole umiestnil na 3 .mieste.
Life Academy Facebook Sledujte nás aj na našom Facebooku!