Tak ako každý polrok, aj teraz sme oslávili výsledky polročnej práce žiakov Life Academy veľkolepo. Samozrejmosťou u nás je už šampanské, torty a mafinky pre šikovné deti. Azda najzaujímavejšími sú vysvedčenia pre rodičov, učiteľov, nepedagogických zamestnancov vytvorené priamo deťmi…
Sledujte nás aj na našom Facebooku!