Výskumníci si v rámci poobedňajšej činnosti zašli spáliť zopár kalórií do interiérového ihriska Bublinka. Výborne sa zabavili a vyšantili. A prázdniny sa môžu začať.