Dňa 27.10 sme si spolu so žiakmi gymnázia pripomenuli americký sviatok Halloween. Tento sviatok je známy ako sviatok príšer a duchov, za ktorých sú deti prezlečené. Tím školského parlamentu, ako každý rok, vyzval všetkých študentov aj pedagogický zbor o zapojenie sa do tejto akcie. Úlohou bolo pripraviť si čo najlepší a najkreatívnejší kostým. Tento rok sa konal aj Halloweensky maratón, ktorý prebiehal v maskách. Žiaci boli rozdelení do siedmich tímov a ich cieľom bolo nájsť čo najviac tekvíc v rôznych triedach. Podmienkou skupiny bolo držať sa za ruky, čo im túto úlohu urobilo náročnejšou. Skupina s najväčším počtom nájdených tekvíc bola na konci vyhlásená ako víťazná. Na záver akcie sme formou hlasovania udelili cenu najlepšej maske spomedzi študentov i učiteľov.
Víťazom blahoželáme a tešíme sa opäť budúci rok!
Autorka je študentkou III.A – Lenka Orinčáková