26.09. 2016 sa aj v Súkromnom gymnáziu v Poprade oslavoval Európsky deň jazykov. Je to deň, keď si pripomíname, akými jazykmi sa dorozumievajú ľudia v Európe.
V našej škole sa tento deň oslavuje už tradične, a preto to nebolo inak  ani tento rok. Do spoznávania európskych krajín sa zapojili takmer všetci žiaci od prímy až po štvrtý ročník. Úlohy im boli zadávané postupne, aby sa na jednej strane žiaci mohli lepšie pripraviť a na strane druhej, aby sa im znalosti postupne upevnili. Zadania sa týkali takých krajín, ako sú Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko, Lotyšsko a iné. Informácie, ktoré mali žiaci zisťovať, odkrývali zaujímavosti zo sveta športu, kultúry, ale i geografie a politiky. Úlohou žiakov bolo obliecť si odev typický pre krajinu, o ktorej mali vyhľadať zaujímavé informácie a tie následne v skupinách spracovať a prezentovať. Niektorí študenti dokonca priniesli na ochutnávku aj jedlá typické pre danú krajinu. Rozhodovanie poroty preto nebolo vôbec jednoduché, odmenení boli najlepší jednotlivci i skupina. Špeciálnu cenu za odvahu a prezentačné zručnosti dostala Karin Feteriková z prímy.
Študenti ukázali ochotu spolupracovať v rôznorodých skupinách a radovať sa zo spoločného úspechu. My sa zasa tešíme z úspešného priebehu celej akcie, ďakujeme všetkým za spoluprácu a dúfame, že takto zmysluplne oslávime Európsky deň jazykov aj o rok.