7. 9. 2016 sa uskutočnilo účelové cvičenie na ochranu človeka a prírody.  Žiaci osemročného aj päťročného odboru našej školy gymnáziá absolvovali krásnu túru na Zelené pleso. Vďaka krásnemu počasiu sme si mohli užiť nádherné výhľady.