Deň otvorených dverí na Súkromnej základnej škole LIFE ACADEMY vysokou účasťou predčil naše očakávania… Ukázali sme našim budúcim žiakom i rodičom ako sa my tu dobre máme. Tešíme sa na nich na zápise od 4.4. do 8.4.