Polročné hodnotenie na našej škole sa nezaobišlo bez super osláv. Veď sme hodnotili našu polročnú prácu. A ako na správnej oslave nechýbali ani detské šampanské a slávnostná torta. V tento zaujímavý deň sme vyrábali aj vysvedčenia pre maminy a ocinov – niektoré boli poriadne kritické. Aj naši učitelia dostali svoje vysvedčenia. Rodičom aj deťúrencom sa deň veľmi páčil, v triedach panovala príjemná atmosféra. Blahoželáme všetkým šikuľkom. ​