EKO predpoludnie v Life Academy Popad – u nás už aj malí veida, čo to znamená separovať odpad a recyklovať. Rozprávali sme sa veľa o ekológii, pozreli sme si o recyklácii prezentáciu, urobili sme pracovné listy. Doma sme zisťovali či sme EKO rodina a v škole sme si prakticky vyskúšali, čo to znamená triediť odpad. V triedach už máme koše na papier, plasty i BIO odpad. ​