… a je rozhodnuté!  Po spočítaní všetkých bodov od učiteľov i členov parlamentu sú výsledky takéto:
1. miesto: Adam Fiedler                    IV. A
2. miesto: Marián Stankovič              I. A
3. miesto: Michal Střelecký               IV. A
Všetci, ktorí ste postúpili do školského kola, ste boli skvelí, a preto aj Vám ostatným patrí veľká pochvala za výborné, obohacujúce a inšpirujúce práce.
https://youtu.be/yL8pv54BeoQ