Žiaci štvrtého a piateho ročníka Súkromného gymnázia Life Academy v Poprade sa zapojili do česko-slovenskej súťaže Angličtinár roka. Súťaž, do ktorej sa zapojilo 271 stredných škôl z Českej republiky a 120 škôl zo Slovenskej republiky, organizovala slovenská agentúra Injoy v spolupráci s českou spoločnosťou Czech-us. Svoje vedomosti si študenti preverovali v šesťdesiatminútovom teste formou elektronického testovania. Výsledky súťaže sú už známe! Z 8118 zúčastnených študentov sa na prvom mieste umiestnil Jakub Kubáň, žiak piateho ročníka Súkromného gymnázia Life Academy. Vďaka nemu i ostatným zapojeným študentom sa naša škola umiestnila na krásnom siedmom mieste v rámci Slovenska.

Zástupcovia kanadskej jazykovej školy Ilac a agentúry Injoy boli osobne zablahoželať nášmu študentovi, ktorý vyhral mesačný jazykový pobyt v jednej z pobočiek Ilac v Kanade. Výhercovi srdečne blahoželáme a sme naňho hrdí.