5. až 7. decembra 2014 sa 13 študentov gymnázia zúčastnilo na akcii Christmas Academy na Metropolitnej univerzite v Prahe.

Naším prvým cieľom bola hlavná budova univerzity v Strašnicích, kde sa konala akcia Erasmus Day, na ktorej boli prezentované zahraničné partnerské školy univerzity.

Na druhý deň sme sa presunuli na Jarov na akciu Christmas Academy. Vypočuli sme si sériu zaujímavých prednášok v anglickom jazyku na rôzne aktuálne témy, mali sme možnosť vyskúšať si pozíciu študenta vysokej školy a diskutovať o zaujímavých témach. Večer sme sa zúčastnili na slávnostnej večeri, na ktorej nás poctil svojou návštevou aj samotný rektor školy Prof. PhDr. Michal Klíma.

Na Staromestskom námestí, kde sa konali veľkolepé vianočné trhy, sme si vychutnali punč, občerstvenie, čo-to sme si nakúpili, užili sme si koncert a vrátili sme sa do hotela. V nedeľu sme sa vybrali na Hradčany za pamiatkami. Našou ďalšou zastávkou bola stanica Újezd, z ktorej sme sa pozemnou lanovkou vyviezli na Petřín týčiaci sa nad Prahou. Stratili sme sa v zrkadlovom bludisku, nasmiali sme sa v miestnosti s krivými zrkadlami a zľakli sme sa podivného chlapíka v kostýme kúzelníka s maskou.

Na naše zážitky, vtipné momenty z cesty i z celého pobytu určite nikto z nás nikdy nezabudne.

Adam Burda, III. A