Posledné októbrové poobedie sme sa prezliekli do strašidelných masiek, prichystali si chutné občerstvenie, vyrezali tekvičky, spoločne si vyrobili strašidlo a zabávali sa na halloweenskej party.
Zabaviť sa s nami prišli aj rodičia a spoločne sme si na záver príjemného dňa vypustili lampión šťastia. O tom, že v Life Academy sú šťastné všetky deti, pochybovať netreba.