Vo štvrtok 25. septembra sa na Spojenej cirkevnej škole v Poprade stretli najlepší cezpoľní bežci zo stredných škôl okresu na okresných majstrovstvách. Každú školu mohlo reprezentovať len jedno, maximálne trojčlenné, družstvo. Zúčastnili sa takmer všetky stredné školy okresu. V súťaži družstiev dievčat zvíťazilo družstvo Gymnázium Kukučínova pred Súkr. Gymnáziom Rovná a Strednou zdravotníckou školou Poprad. U chlapcov bolo poradie 1. Obchodná akadémia, 2. Súkr. SOŠ ul. SNP, 3. SOŠ technická, všetky z Popradu. V súťaži jednotlivkýň zvíťazila Denisa Dvorská z víťazného družstva a u chlapcov Patrik Bjalončík zo strieborného družstva. Víťazné družstvá a jednotlivci budú okres Poprad reprezentovať na krajskom kole 9. októbra v Starej Ľubovni.
Jozef Pavlík