Mgr. Miriam Kuzielová

Špeciálne triedy

Učíme sa celý život. Ži a nechaj žiť.


Zobraziť články učiteľa

miriam.kuzielova@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

Vyštudovala som na UPJŠ v Košiciach, na Pedagogickej fakulte v Prešove odbor učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ s prehĺbenou výtvarnou výchovou. O rok neskôr som sa venovala rozširujúcemu štúdiu špeciálnej pedagogiky, odbor somatopédia na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Pred prácou v Life Academy som učila na 1.stupni ako triedna učiteľka v 2 školách. (Spolu 18 rokov)
V Life Academy som asistentkou učiteľky v špeciálnych triedach na 1.stupni, hlavne na MAT a SJL.
V Life Academy učím rada, pretože už odmalička som chcela byť učiteľkou v takej škole, ktorá je iná.
Na tejto práci sa mi páči, že deti sú vždy samy sebou, ale aj to, že sú tvárne.
Okrem vzdelávania je pre mňa najväčším úspechom, keď deti dosiahnu AHA efekt a keď mi povedia, že sa im aktivity na hodine páčili. Vtedy viem, že moja práca má zmysel.
Chcem byť sama sebou, spokojná a nápomocná deťom, pre ktoré tu som- v súlade so vzdelaním, ktoré som dosiahla a ktoré si pravidelne rozširujem.
Naj sú pre mňa všetky spoločné rodinné aktivity, či už športové alebo kultúrne. Rada sa hýbem (korčuľujem, bicyklujem), navštevujem divadelné predstavenia a snažím sa veľa čítať. Mám rada aj filmy, dobrú hudbu, koncerty hneď pod pódiom a teší ma moje amatérske fotografovanie nielen pri spoznávaní nových miest.