Mgr. Lucia Papcunová

Súkromná základná škola Súkromné gymnázium

Život ťa čaká na ceste, nie v cieli.


Zobraziť články učiteľa

lucia.papcunova@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied
Biológia (ZŠ a gymnázium), výtvarná výchova (ZŠ 7. a 8. roč.)
Zaujímavý spôsob výučby, hodnotenia vedomostí a prístup k študentom.
Páči sa mi ich zvedavosť a záujem o nové poznatky.
Teším sa, keď si študenti svoje teoretické vedomosti vedia aplikovať do svojho každodenného života.
V biológií ma najviac zaujíma ľudské telo a ekológia.
Ďalej sa vzdelávať vo svojom odbore. Poukázať na to, že biológia je predmet, ktorého sa netreba báť.
Zážitkom je pre mňa ešte stále každá vyučovacia hodina. Na ten najkrajší čakám…..
Volejbal, korčuľovanie, knihy, varenie, príroda