Mgr. Adam Kukla

Súkromná základná škola Súkromné gymnázium

Improvement at anything is based on thousands of tiny failures, and the magnitude of your success is based on how many times you've failed at something. — Mark Manson


Zobraziť články učiteľa

adam.kukla@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

Študoval som na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach. Mám 10-ročnú prax na základných a stredných školách.
Učím chémiu v 7. a 8. ročníku ZŠ a bilingválnu chémiu v 1., 2. a 3. ročníku SŠ.
Life Academy je veľmi zaujímavý projekt a príležitosť.
Rôznorodé otázky a zvedavosť.
Vytvorenie vlastného bilingválneho programu výučby chémie na strednej škole tak, aby bola bližšie medzinárodným štandardom a zároveň požiadavkám slovenského kurikulárneho systému.
Všeobecná chémia, fyzikálna chémia a teoretická fyzika.
Postupne chcem prekopať vzdelávací systém vo fyzike aj chémii a testovať to v praxi..
Posledných 6 rokov je mojou najväčšou záľubou robotika, konkrétne organizovanie celoslovenskej súťaže v robotike FIRST Global, regionálneho kola FLL Poprad a príprava reprezentácií na celosvetovú olympiádu v robotike FIRST Global.
Rád čítam knihy všetkých žánrov a komixy na webtoone. V rámci športu som sa zvykol venovať karate a posilňovaniu a snažím sa k nim vrátiť. Mojou obľúbenou filmovou trilógiou je Matrix.