Žiaci 4.N, 3.P a 3.V triedy sa v utorok 9.4.2019 zúčastnili na veľmi zaujímavej a podnetnej exkurzii v Prešove. Najprv sme navštívili Planetárium a hvezdáreň, kde sme sa dozvedeli všetko o vesmíre, slnečnej sústave a jej planétach, hviezdach a súhvezdiach. V planetáriu sa deťom najviac páčilo pod kopulou a hviezdnou oblohou. V múzeu v Solivare sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí o dejinách ťažby, spracovávania, balenia a uskladňovania soli. Domov sme prišli plní dojmov a nových vedomostí.